Bakom Multiseal

Se demonstration
https://www.youtube.com/embed/_-6xZ-gD05U?feature=oembed&controls=1&hd=0&autoplay=1&playlist=_-6xZ-gD05U&loop=1&mute=0

Flytande tätningsmedel för dolda läckor

Multiseal är ett flytande tätningsmedel som har funnits i över 40 år. Det tillsätts direkt i vattnet i ett slutet kretslopp för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas.

Multiseal är en naturprodukt som kan spolas ut i avloppet. Den är tillverkad av natriumsilikat med tillsats av cellulosafibrer. När Multiseal kommer i kontakt med CO2 sker en härdning. Det ger en permanent tätning av en läcka.

Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolsystem.

Multiseal säljs till professionella VVS-grossister i hela landet.

Enkel och bekväm lösning

Færre gener
Mindre besvär

Multiseal ger en enklare, renare och mindre dammande tätning av dolda eller svårtillgängliga läckor.

Hurtig videre
Snabbt åtgärdat

Med Multiseal kan en läcka tätas på några få dagar utan att golv, väggar etc. behöver brytas upp.

Varig reparation
Varaktig reparation

Multiseal är enkelt att arbeta med och ger bra och hållbara resultat – när arbetet utförs på rätt sätt.

Sparar pengar

Multiseal är oftast mer resursbesparande jämfört med den traditionella metoden, eftersom färre material används och tidsåtgången är mindre.

HUR KAN VI

HJÄLPA DIG?

Om du har frågor eller vill veta lite mer om Multiseal,
Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Klicka här för att kontakta oss

Over 40 års erfaring med Multiseal