Multiseal Pool

Multiseal® Pool

Multiseal Pool flytande tätningsmedel åtgärdar vattenläckor i simbassänger. Multiseal Pool tätar betong- och cementbassänger. Själva tätningen syns inte på bassängen.

Produkter

Multiseal Pool Flytande tätningsmedel för simbassänger. Blandningsförhållande 1:1000 = 1 liter Multiseal Pool till 1000 liter vatten i simbassängen.

Produktbeskrivelse

Multiseal Pool flytande tätningsmedel åtgärdar vattenläckor i simbassänger. Multiseal Pool tätar betong- och cementbassänger. Själva tätningen syns inte på bassängen.

Tekniske egenskaber

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler. Multiseal pumpas med hjälp av en pump ut i värmeinstallationens vattenkretslopp och läckor tätas då automatiskt inifrån på några få dagar genom förkisling. Du behöver alltså inte veta exakt var en eventuell läcka finns för att täta den med Multiseal. Multiseal Pool hälls bara i rätt koncentration i poolvattnet.

Brugsanvisning

Spärra av eller koppla från cirkulationspumpar och filter. Häll relevant mängd Multiseal Pool i bassängen. Blandningsförhållandet är 1 del Multiseal Pool till 1000 delar poolvatten. Om Multiseal Pool av misstag råkar hamna på kakelplattor eller andra föremål är det mycket viktigt att genast tvätta bort det med mycket vatten. Annars börjar produkten bilda en kristallisering som är mycket svår eller till och med omöjlig att få bort.

Upprätta en cirkulation utan filter i bassängen. Det kan göras genom att man t.ex. ställer ner en grundvatten- eller spillvattenpump i bassängen. Cirkulationen ska pågå i 1–3 dygn eller tills bassängen är tät. Töm därefter bassängen och avlägsna produktrester från kanten eller filtrera bort fibrerna från vattnet och justera pH-värdet i vattnet med Ph minus.

Eftersom vi inte har kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen!

Rengøring

Skölj omedelbart med stora mängder rent vatten och kontakta läkare om koncentrerat Multiseal Pool kommer i kontakt med ögonen. Vid hudkontakt ska du omedelbart tvätta huden med stora mängder vatten. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbete med Multiseal Pool. Multiseal Pool ska omedelbart tvättas bort med vatten om det hamnar på föremål (kakelplattor, handfat etc.). Annars bildas en kristallisering som inte går att ta bort. I övrigt ska de allmänna säkerhetsregler som gäller vid hantering av kemikalier följas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Avfallshantering:
Multiseal Pool kan ledas till avloppet i kraftigt utspädd form.

Over 40 års erfaring med Multiseal