Produkter

Multiseal är en naturprodukt som kan spolas ut i avloppet. Den är tillverkad av natriumsilikat med tillsats av cellulosafibrer. När Multiseal kommer i kontakt med CO2 sker en härdning. Det ger en permanent tätning av en läcka.

Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas.

Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolsystem. Multiseal säljs till professionella VVS-grossister i hela landet.

Multiseal är ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt till vattnet i en sluten krets för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassade till den miljö där en läcka måste tätas.

HUR KAN VI

HJÄLPA DIG?

Om du har frågor eller vill veta lite mer om Multiseal,
Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Klicka här för att kontakta oss

Over 40 års erfaring med Multiseal