Produkter

Multiseal är en naturprodukt som kan spolas ut i avloppet. Den är tillverkad av natriumsilikat med tillsats av cellulosafibrer. När Multiseal kommer i kontakt med CO2 sker en härdning. Det ger en permanent tätning av en läcka.

Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas.

Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och poolsystem. Multiseal säljs till professionella VVS-grossister i hela landet.

Multiseal er et flydende tætningsmiddel, som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler med oliebrænder og brændekedler – Multiseal til varme er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarmesystemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

Over 40 års erfaring med Multiseal