Vatten

Multiseal® Water

Multiseal för dricksvatten är ett flytande tätningsmedel som pumpas in direkt i den tömda dricksvatteninstallationen för tätning av dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter läckans storlek och den miljö där en läcka ska tätas.

Produkter

Multiseal Water S Flytande tätningsmedel för bruksvatteninstallationer. Lämplig vid korrosion i kopparrör. Passar även bra för rör av rostfritt stål, galvaniserade rör och plaströr. Vätskeförlust på upp till 10 liter på 24 timmar.

Multiseal Water M Flytande tätningsmedel för bruksvatteninstallationer. Lämplig vid korrosion i kopparrör. Passar även bra för rör av rostfritt stål, galvaniserade rör och plaströr. Vätskeförlust på upp till 25 liter på 24 timmar.

Multiseal Water L Flytande tätningsmedel för bruksvatteninstallationer. Lämplig vid korrosion i kopparrör. Passar även bra för rör av rostfritt stål, galvaniserade rör och plaströr. Vätskeförlust på upp till 400 liter på 24 timmar.

Produktbeskrivelse

Multiseal för vatten, med beteckningen Multiseal Water, är ett flytande tätningsmedel som pumpas in direkt i den tömda vatteninstallationen för tätning av dolda läckor. Multiseal Water finns i olika produktvarianter som är anpassade efter läckans storlek och den miljö där en läcka ska tätas.

Tekniske egenskaber

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler. Multiseal Water pumpas in i den tömda vattenanläggningen och läckor tätas då automatiskt på ett par dagar. Multiseal kristalliserar och härdar vid kontakt med CO2, vilket ger en tätning av läckan. Du behöver alltså inte veta exakt var en eventuell läcka finns för att täta den med Multiseal Water.

Brugsanvisning

Multiseal Water pumpas in outspätt i vatteninstallationen och hålls kvar där med ett konstant tryck på 5–7 bar. Läckan kommer att tätas inom ett par dagar. Hur lång tid tätningsprocessen tar beror på läckans storlek och omgivningstemperaturen. När läckan är tätad ska systemet rengöras med rent vatten och sedan är tätningen klar. Se eller ladda ned produktbladet för närmare information.
Eftersom vi inte har kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen!

Rengøring

Tvätta huden med tvål och rikligt med vatten om produkten har kommit i kontakt med huden. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal. Eventuella stänk i ögonen ska omedelbart sköljas bort med rikligt med vatten. Kläder som har smutsats ned med Multiseal kan tvättas i maskin. OBS! För att förhindra fallolyckor och kiselavlagringar ska golvet städas noggrant och med rikligt med vatten vid eventuellt spill.

Over 40 års erfaring med Multiseal