Effektiv och resursbesparande

Resursbesparande lösning

Användning av Multiseal är oftast en mer resursbesparande och miljöriktig lösning jämfört med den traditionella metoden för att åtgärda skador, eftersom färre material används och tidsåtgången är mindre. Du slipper till exempel bryta upp golv och väggar och sedan återställa dem.

Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal kan därmed användas för slutna kretsar i fjärrvärmesystem, alla värmesystem med oljepanna eller bränslepanna, golvvärmesystem, avlopps- och kloaksystem. Det finns även Multiseal för dricksvatteninstallationer, gasinstallationer, solvärmeanläggningar och pooler.

Effektiv lösning

Alla erfarenheter av Multiseal från både Tyskland och Danmark visar att det är en lösning som håller, om arbetet utförs på rätt sätt. Därför har vi i dag väldigt många nöjda slutkunder runt om i landet som har kunnat undvika nedsmutsning, oväsen och att vara utan vatten eller värme i flera veckor.

Se demonstration
https://www.youtube.com/embed/Og3FYoP7pns?feature=oembed&controls=1&hd=0&autoplay=1&playlist=Og3FYoP7pns&loop=1&mute=0

Se tätning av värmesystem i produktfilmen

Multiseal är inte en gör-det-själv-lösning, utan en produkt för certifierade VVS-installatörer (Multiseal-partner). I produktfilmen kan du se en demonstration av hur Multiseal Heat (värme) används för att täta en läcka i ett värmesystem..

Principen är enkel: Multiseal-partnern ser till att dosera rätt mängd Multiseal i det enskilda systemet i en pump med värmeelement. Pumpen ansluts till värmesystemet och otätheten i kretsen tätas nu inifrån.

Systemet ska nu vara igång i tre dygn med cirkulation och värme, så att tätningen härdas. Slutligen spolas kretsen igenom noggrant med rent vatten och pH-värdet kontrolleras. Nu kan kretsen åter kopplas till värmesystemet som nu är tätat – utan att man behöver bryta upp golv och lägga nya rör

Läs mer om de enskilda Multiseal-produktvarianterna som kan användas för tätning av läckor här.

HUR KAN VI

HJÄLPA DIG?

Om du har frågor eller vill veta lite mer om Multiseal,
Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Klicka här för att kontakta oss

Over 40 års erfaring med Multiseal