Garanti på forsegling med Multiseal

På Selandia Lækagesporing har man under många år arbetat med Multiseal, och man har mycket goda erfarenheter av produkten när den används för rätt typ av uppgifter. Därför lämnar man gärna garanti på utfört arbete.

Man ska veta vad man gör
Jens Erik Mortensen från Selandia Lækagesporing har mycket goda erfarenheter av Multiseal när produkten används på rätt sätt. ”Det är viktigt att veta vad man gör och att läcksökningen och förarbetet utförs korrekt,” säger Jens Erik. ”Om vi till exempel har konstaterat fukt och mögelsvamp är Multiseal inte rätt lösning. Det får inte finnas några synliga skador. Samtidigt utför vi tryckmätningar av om det är befogat att använda tätningsmedel innan vi fattar det slutgiltiga beslutet.”

 

Garanti på reparation
Jens Erik Mortensen samarbetar med flera av landets försäkringsbolag. Han är utbildad VVS-installatör och har även själv tidigare arbetat som värderingsman. ”Våra erfarenheter visar att vi får en reklamation på endast 3–5 % av de arbeten vi har utfört med tätningsmedel. Det är avsevärt bättre jämfört med ”traditionell” reparation. Därför lämnar vi också 1 års garanti på en reparation och överväger att förlänga den till 2 år.”

Over 40 års erfaring med Multiseal