Värme

Multiseal® Heat

Multiseal är ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i ett slutet kretslopp för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal för uppvärmning, med beteckningen Multiseal Heat, kan användas i samband med fjärrvärmesystem, alla värmesystem med pannor, med oljebrännare eller bränslepannor. Multiseal Heat är särskilt praktisk för golvvärmesystem, men produkten är effektiv som tätning för alla dolda läckor.

Produkter

Multiseal Heat S Multiseal Heat S Flytande tätningsmedel för värmesystem med vätskeförlust på upp till 30 liter per dygn. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat M M Flytande tätningsmedel för värmesystem med vätskeförlust på upp till 400 liter per dygn. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat L Flytande tätningsmedel för värmesystem med vätskeförlust på upp till 1 000 liter per dygn. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat XL Flytande tätningsmedel för värmesystem med vätskeförlust på upp till 1 000 liter per dygn. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat 30E Flytande tätningsmedel för värmesystem med gaspannor med vätskeförlust på upp till 30 liter per dygn. Passar särskilt bra för pressrör. Obs! Produkten ska vara kvar i systemet efter tätning. Lämpar sig inte för fjärrvärme. Blandningsförhållande: 1,5:100

Produktbeskrivelse

Multiseal är ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i ett slutet kretslopp för att täta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter som är anpassade efter den miljö där en läcka ska tätas. Multiseal för uppvärmning kan användas i samband med fjärrvärmesystem, alla värmesystem med pannor med oljebrännare och bränslepannor – Multiseal för värmesystem är särskilt praktisk för golvvärmesystem, men produkten är effektiv som tätning för alla dolda läckor.

Tekniske egenskaber

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler. Med hjälp av en pump förs Multiseal in i vattnets kretslopp i värmesystemet och cirkulation upprättas. Läckan tätas automatiskt inifrån på några få dagar eftersom Multiseal kristalliserar och härdar vid kontakt med CO2, vilket ger en tätning av läckan. Du behöver alltså inte veta exakt var en eventuell läcka finns för att täta den med Multiseal. Du behöver bara kunna upprätta en sluten krets i värmeinstallationen. Den härdade tätningen tål temperaturer på upp till 1 200 °C och ett tryck på 15 bar.

Brugsanvisning

Rengör eventuellt den slutna kretsen med läckan med rengöringsvätskan MULTISEAL HR. Det är relevant särskilt vid äldre system. Multiseal pumpas in i vattenkretsen med läckan, uppslammat tills önskat pH-värde i kretsen har uppnåtts. Antingen upprättas en cirkulation (fjärrvärme) eller ett konstant tryck på 5–7 bar. När läckan är tätad ska systemet rengöras med rent vatten och sedan är tätningen klar. Se eller ladda ned produktbladet för mer information.
Eftersom vi inte har kontroll över användningen av produkten rekommenderas en provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen!

Rengøring

Tvätta huden med tvål och rikligt med vatten om produkten har kommit i kontakt med huden. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal. Eventuella stänk i ögonen ska omedelbart sköljas bort med rikligt med vatten. Kläder som har smutsats ned med Multiseal kan tvättas maskin. OBS! För att förhindra fallolyckor och kiselavlagringar ska golvet städas noggrant och med rikligt med vatten vid eventuellt spill.

Over 40 års erfaring med Multiseal