Quick Sealer

Multiseal® Quick Sealer

Multiseal QUICK-SEALER är ett ekonomiskt och resursbesparande alternativ till traditionell tätning av läckor i värmesystem.

Produkter

QS Micro 1 liter Quick-Sealer til varmesystemer. liter Quick-Sealer för värmesystem. Vid vattenförlust på upp till 0,5 liter/timme (ca 10 liter per dygn). Passar särskilt bra för system med gaspannor eller kondenserande pannor.

QS Normal 1 liter Quick-Sealer för värmesystem. Vid vattenförlust på upp till 8 liter/timme (ca 200 liter per dygn)
QS Normal tätar permanent läckor i värmesystem på bara 3 dagar

QS Super 1 liter Quick-Sealer för värmesystem.
Vid vattenförlust på upp till 20 liter i timmen (ca 500 liter per dygn)
QS Super tätar permanent läckor i värmesystem på bara 3 dagar

QS Panna 1 liter Quick-Sealer för värmepannor
Vid vattenförlust på upp till 35 liter/timme (ca 800 liter per dygn)
QS Panna tätar permanent läckage i pannor på bara 3 timmar

QR Rengöringsvätska 1 liter Koncentrerad rengöringsvätska för värmesystem.
Vi rekommenderar starkt att QR Rengöringsvätska används i samband med modernisering eller rengöring och optimering av gamla värmesystem. QR Rengöringsvätska avlägsnar kalk- rost- och slamavlagringar från rörsystem och ökar systemets effektivitet, vilket minskar energiförbrukningen.

QK Korrosion 1 ltr Koncentrerat korrosionsskydd som skyddar värmesystem med rör och komponenter av stål, aluminium och koppar mot korrosion

Produktbeskrivelse

Det är enkelt och du slipper extra kostnader eftersom inga specialverktyg behövs. Quick-sealer fylls snabbt och enkelt på i värmesystemet med hjälp av vattentrycket via pannans påfyllnings-/avtappningskran.

Tekniske egenskaber

Multiseal QUICK-SEALER för värmesystem. QUICK-SEALER fylls snabbt och enkelt på i värmesystemet med hjälp av vattentrycket och en tratt via pannans påfyllnings-/avtappningskran. Det är enkelt och du slipper extra kostnader eftersom inga specialverktyg behövs.

Quick-Sealer tätar permanent läckor i värmesystem och rör på bara 3 dagar. Quick-Sealer kristalliserar och härdar vid kontakt med CO2, vilket ger en tätning av läckan. Quick-Sealer kan användas på alla vanligt förekommande rörmaterial (koppar, stål, plast, rostfritt stål, galvaniserat material). Det behövs inget specialverktyg för att fylla på QS Micro i ett värmesystem

Hållbarhet/förvaring: Oöppnad förpackning: 5 år från tillverkningsdatum. Skyddas mot frost.

Brugsanvisning

Rengøring

Tvätta huden med tvål och rikligt med vatten om produkten har kommit i kontakt med huden. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal. Eventuella stänk i ögonen ska omedelbart sköljas bort med rikligt med vatten. Kläder som har smutsats ned med Multiseal kan tvättas i maskin. OBS! För att förhindra fallolyckor och kiselavlagringar ska golvet omgående städas noggrant och med rikligt med vatten vid eventuellt spill.

Over 40 års erfaring med Multiseal