Garanti på forsegling med Multiseal

På Selandia Lækagesporing har man under många år arbetat med Multiseal, och man har mycket goda erfarenheter av produkten när den används för rätt typ av uppgifter. Därför lämnar man gärna garanti på utfört arbete.

Over 40 års erfaring med Multiseal