Pool

Multiseal Pool

Multiseal Pool flydende tætning afhjælper vandtab i svømmebassiner. Multiseal Pool tætner beton- og segmentbassiner. Tætningen selv synes ikke på bassinet.

Produkter

Multiseal Pool Flydende tætning til svømmebassiner. Blandingsforhold 1:1000 = 1 liter Multiseal Pool til 1000 liter vand i svømmebassinet.

Produktbeskrivelse

Multiseal Pool flydende tætning afhjælper vandtab i svømmebassiner. Multiseal Pool tætner beton- og segmentbassiner. Tætningen selv synes ikke på bassinet.

Tekniske egenskaber

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. Ved hjælp af en pumpe bringes Multiseal ud i vandkredsløbet i varmeinstallationen og her tætnes lækager i løbet af få dage ”af sig selv” inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætne den med Multiseal. Specielt for Multiseal Pool gælder at produktet simpelthen hældes i poolvandet i den rette koncentration.

Brugsanvisning

Cirkulationspumpe og filtre afspærres eller kobles fra. Den relevante mængde Multiseal Pool hældes i bassinet. Blandingsforholdet er 1 del Multiseal Pool til 1000 liter bassinvand. Hvis Multiseal Pool kommer på fliser eller andre genstande er det meget vigtigt med det samme at vaske af med rigeligt vand, da produktet ellers vil begynde at krystallisere og kun meget vanskeligt lader sig fjerne – hvis overhovedet.

Skab cirkulation i svømmebassinet uden filtre. Dette kan ske ved hjælp af en grundvand-/spildevandpumpe, der placeres i svømmebassinet. Lad cirkulationen køre i 1-3 dage, indtil svømmebassinet er tætnet. Tøm derefter svømmebassinet, og fjern produktresterne fra kanten, eller filtrér fibrene ud af vandet og indstil pH-værdien i vandet igen med pH minus.

Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

Rengøring

Hvis Multiseal Pool i koncentreret form kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal Pool bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Multiseal Pool skal omgående afvaskes med vand, hvis det kommer på genstande (fliser, vaske etc.) idet der ellers vil finde en krystallisering sted, som ikke kan fjernes igen. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bortafskaffelse:
Multiseal Pool kan bortledes til kloak i stærkt fortyndet form.

Over 40 års erfaring med Multiseal