Kloak & afløb

Multiseal Sewer

Multiseal Sewer Kloak kan bruges ved kloakker og faldstammer i alle materialer – plast, støbejern, keramik, beton og bly. Der kan tætnes lækager både på rør, faldstammer og på muffeforbindelsen.

Multiseal Afløb flydende tætning afhjælper vandtab i afløb og faldstammer indendørs. Multiseal Afløb kan bruges ved faldstammer i alle materialer – plast, støbejern, keramik, beton og bly. Der kan tætnes lækager på rør og faldstammer også på muffeforbindelsen.

Produkter

Multiseal Kloak Flydende tætning til nedgravede (jordforlagte) kloakker og afløb. 2-komponentsystem: Anvendes sammen med Multiseal HC60 Hærder. NB! Produkterne må ikke blandes med hinanden.

Multiseal HC60 Hærder Flydende tætning til nedgravede (jordforlagte) kloakker og afløb. 2-komponentsystem: Anvendes sammen med Multiseal Kloak. NB! Produkterne må ikke blandes med hinanden.

Multiseal Afløb Flydende tætning til indendørs afløb og faldstammer. Blandingsforhold: 1 liter Multiseal Afløb til max 5 liter vand.

Produktbeskrivelse

Multiseal Kloak Sewer flydende tætning og Multiseal HC60 (activator for Multiseal Kloak) er et tokomponent system, der afhjælper vandtab i nedgravede kloakker og faldstammer. For tætning af indendørs afløb og faldstammer (ikke nedgravede) se venligst en fuldstændig beskrivelse herefter for Multiseal Afløb (Drain).

Multiseal Kloak kan bruges ved kloakker og faldstammer i alle materialer – plast, støbejern, keramik, beton og bly. Der kan tætnes lækager både på rør, faldstammer og på muffeforbindelsen. Multiseal Kloak krystalliserer i forbindelse med hærderen HC60. Herved dannes en mekanisk forsegling af lækagestedet, idet Multiseal Kloak fæstner sig til kloakrøret og ligeledes hærder op i udsivningsområdet udenfor røret. En tætning med Multiseal Kloak er permanent og langtidsholdbar.

Multiseal Afløb flydende tætning afhjælper vandtab i afløb og faldstammer indendørs. Multiseal Afløb kan bruges ved faldstammer i alle materialer – plast, støbejern, keramik, beton og bly. Der kan tætnes lækager på rør og faldstammer også på muffeforbindelsen. Multiseal Afløb krystalliserer i forbindelse med luft. Herved dannes en mekanisk forsegling af lækagestedet. En tætning med Multiseal Afløb er permanent og langtidsholdbar.

Tekniske egenskaber

MULTISEAL tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. MULTISEAL Kloak pumpes ind i afløbs systemet og lækager tætnes indefra "af sig selv" gennem krystallisering. Den endelige hærdning af lækagen sker ved hjælp af hærderen HC60.

MULTISEAL Afløb pumpes ind i afløbs systemet og lækager tætnes indefra "af sig selv" gennem krystallisering. Det er således ikke nødvendigt præcist at vide hvor en lækage er, for at tætne den med Multisel Afløb - Multiseal Afløb skal ganske enkelt holdes i den del af faldstammen, hvor lækage befinder sig, og i løbet af et par dage vil lækagen være tætnet - den tid det tager for selve tætningsprocessen afhænger af lækagens størrelse og omgivelsestemperaturen.

Brugsanvisning

Inden en tætning med Multiseal Kloak anbefaler vi at kloakstykket, der skal tætnes, rengøres grundigt med højtryksspuling. Multiseal Kloak og Multiseal HC60 hærder må ikke blandes men opsamles hver for sig for senere genanvendelse.

Efter evt. oprensning af kloakken afspærres den, således at den del, der er utæt, er over afspærringen. En typisk situation ved tætning af en nedgravet kloak under et 1-familieshus, kunne være at man afspærrer og oprenser det tilløb hvor man har konstateret en utæthed (kamerainspektion). Herefter afspærres dette tilløb i samlebrønden, og man fylder den kloakstreng hvor utætheden er. Typisk foregår dette ved at man pumper Multiseal Kloak (anvendes ufortyndet – husk at ryste dunken) ind nedefra i samlebrønden gennem afspærringen i den utætte kloakledning indtil produktet kommer til syne i kloaksystemets laveste punkt indendørs. Dette kunne være gulvafløbet i brusenichen, hvor man har en mand placeret, så påfyldningen stoppes inden et evt. overløb. Der børe være 2 m vandsøjle over den utætte kloaks laveste punkt. Produktet forbliver i kloakken i 1 time. Nu tømmes den utætte kloakledning fuldstændig for Multiseal Kloak, pumpen skylles grundigt, og Multiseal HC60 pumpes omgående ind i kloaksystemet på sammen måde som Multiseal Kloak. Også Multiseal HC60 hærder skal forblive i kloakken i 1 time. Herefter tømmes kloakken også fuldstændig for hærder, og pumpen skylles med rent vand. Processen gentages endnu en gang forfra. En typisk tætning tager således mindst 4 timer. Efter den sidste udtømning af hærder er kloakken tætnet og kan nu trykprøves. Hvis kloakken stadig er utæt, gentages processen en tredje gang. Når kloakken er tætnet, spules den endnu en gang igennem med vand for at fjerne evt. rester af Multiseal Kloak fra kloakrørets inderside og kloakken tages i brug.

Maximalt vandtab.

Vandsøjlen skal være 2 M over det laveste knæpunkt af kloakken, som man ønsker at tætne. Vandtabet må ikke være større end 70% af den samlede vandmængde i det rørstykke, man vil tætne inden for 15 min.

Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

Inden en tætning med Multiseal Afløb anbefaler vi, at stærkt forurenede faldstammer rengøres grundigt. Hvis man ønsker at tætne nedgravede kloakledninger henviser vi til Multiseal Kloak og Multiseal HC60 (hærder). Inden tætning med Multiseal Afløb, skal faldstammen blokeres og fyldes med vand, så man kan danne sig et billede af utæthedens størrelse. Der kan udtræde en del væske i forbindelse med denne del af processen.

Efter evt. oprensning af faldstammen afspærres den, således at den del, der er utæt, er over afspærringen. Multiseal Afløb blandes med vand og hældes i den del af afløbet, som man ønsker at tætne. Blandingsforholdet er 1 del Multiseal Afløb til 5 dele vand. Alt efter lækagens størrelse og fugtigheden omkring utætheden skal tætningsblandingen forblive i faldstammen 1 til 2 døgn. Efter tætning kan tætningsblandingen fortyndes kraftigt og bortledes til kloaksystemet eller evt. opsamles for senere genbrug.

Bortskaffelse
Ved udtømning af anlæg, der er påfyldt Multiseal Afløb, behandles vandet som almindeligt spildevand og bortledes til kloak i stærk fortyndet form. Multiseal Afløb kan også opsamles og genanvendes flere gange.

Maximalt vandtab.
Vandsøjlen skal være 2 M over det laveste knæpunkt af faldstammen, som man ønsker at tætne. Vandtabet må ikke være større end 70% af den samlede vandmængde i det rørstykke, man vil tætne inden for 15 min.

Rengøring

Hvis Multiseal Kloak eller HC60 kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal Kloak og HC60 bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Multiseal Kloak og HC60 skal omgående afvaskes med vand, hvis det kommer på genstande udenfor rørsystemet (fliser, vaske etc.) idet der ellers kan finde en farvning sted, som kun vanskeligt lader sig fjerne.
I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis Multiseal Afløb kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal Afløb bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Multiseal Afløb er ugiftigt (men bør ikke indtages) i det angivne arbejdsblandingsforhold. Multiseal Afløb skal omgående afvaskes med vand, hvis det kommer på genstande udenfor rørsystemet (fliser, vaske etc.) idet der ellers vil finde en krystallisering sted, som ikke kan fjernes igen. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

Over 40 års erfaring med Multiseal

Multiseal