Varme

Multiseal Heat

Multiseal er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning, kaldet Multiseal Heat, kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler, med oliebrænder eller brændekedler. Multiseal Heat er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarme systemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

Produkter

Multiseal Heat S Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 30L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat M Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 400L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat L Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 1000L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat XL Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 1000L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat 30E Flydende tætning til varmeanlæg med gaskedler med væsketab op til 30L per døgn. Særlig velegnet til presfittings. NB! Produktet skal forblive i systemet efter tætning. Ikke egnet til fjernvarme. Blandingsforhold: 1,5:100

Produktbeskrivelse

Multiseal er et flydende tætningsmiddel, som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler med oliebrænder og brændekedler – Multiseal til varme er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarmesystemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

Tekniske egenskaber

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. Ved hjælp af en pumpe bringes Multiseal ud i vandkredsløbet i varmeinstallationen og i cirkulation. Lækagen tætnes i løbet af få dage ”af sig selv” indefra da Multiseal krystalliserer og hærder ved kontakt med CO2 og der opnås en blivende forsegling af lækagen. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætne den med Multiseal, man skal blot kunne etablere en lukket kreds i varmeinstallationen.   Den hærdede tætning tåler temperaturer op til 1200 °C og 15 bar tryk.

Brugsanvisning

Den lukkede kreds med lækagen renses eventuelt med rensevæsken MULTISEAL HR, især relevant ved ældre anlæg. Multiseal pumpes ind i vandkredsen med lækagen, enten opslæmmet indtil den ønskede PH-værdi i kredsen er opnået. Der etableres enten en cirkulation (fjernvarme) eller et konstant tryk på 5-7 bar omgivelsestemperaturen. Når lækagen er tætnet renses systemet med rent vand og tætningen er færdig. Se eller download produktblade for yderligere information.
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales en prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

Rengøring

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgående med rigeligt vand for evt. spild.

Over 40 års erfaring med Multiseal