Varme

Multiseal Heat

Multiseal er et flydende tætningsmiddel, som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler med oliebrænder og brændekedler – Multiseal til varme er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarmesystemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

Produkter

Multiseal Heat S Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 30L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat M Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 400L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat L Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 1000L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat XL Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 1000L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat 30E Flydende tætning til varmeanlæg med gaskedler med væsketab op til 30L per døgn. Særlig velegnet til presfittings. NB! Produktet skal forblive i systemet efter tætning. Ikke egnet til fjernvarme. Blandingsforhold: 1,5:100

Produktbeskrivelse

Multiseal er et flydende tætningsmiddel, som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler med oliebrænder og brændekedler – Multiseal til varme er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarmesystemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

Tekniske egenskaber

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslæmmede krystallinske mineraler. Ved hjælp af en pumpe bringes Multiseal ud i vandkredsløbet i varmeinstallationen og her tætnes lækager i løbet af få dage "af sig selv" inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt at vide, hvor en eventuel lækage er for at tætne den med Multiseal – man skal blot kunne etablere en lukket kreds i varmeinstallationen. Multiseal til varme bringes så simpelthen i cirkulation i systemet i den rigtige koncentration og inden for et par dage vil lækagen være forseglet – tiden tætningsproces tager afhænger af lækage størrelse og omgivelsestemperatur.

Brugsanvisning

Den lukkede kreds med lækagen renses eventuelt med en rensevækse (kun nødvendig ved ældre installationer). Multiseal pumpes ind i vandkredsen med lækagen, enten opslæmmet indtil den ønskede PH-værdi i kredsen er opnået (varmesystemer) eller ufortyndet (drikkevand og afløb). Der etableres enten en cirkulation (fjernvarme) eller et konstant tryk på 5-7 bar omgivelsestemperaturen. Når lækagen er tætnet renses systemet med rent vand og tætningen er færdig.

I nogle tilfælde vil man dog vælge at lade produktet forblive i vandsystemet. Ved tætning af kloak- og gasanlæg er både tætnings- og rengøringsprocessen dog lidt mere omfattende. Ved poolanlæg under anvendelse af Multiseal er det dog ikke nødvendigt at etablere hverken tryk eller kredsløb – produktet hældes simpelthen i poolvandet til den rigtige koncentration opnås. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales en prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

Rengøring

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgående med rigeligt vand for evt. spild.

Over 40 års erfaring med Multiseal

Ressourcebesparende og miljørigtigt

Opnå de bedste resultater

Har du brug for rådgivning?