Solar- og jordvarme

Multiseal Heat F

Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. Multiseal kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også Multiseal til drikkevandsinstalationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.

Produkter

Multiseal Heat F Flydende tætning til varmesystemer med antifrostvæske. Særdeles velegnet til Solar- og jordvarmeanlæg med væsketab på op til 20L i døgnet. Blandingsforhold: 1:100.

Multiseal SOR Rensevæske til solaranlæg. Bruges ufortyndet.

Produktbeskrivelse

Multiseal er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. Multiseal kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også Multiseal til drikkevandsinstalationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.

Multiseal Heat F er specielt udviklet til at arbejde sammen med de antifrost kemikalier man finder i solar- og jordvarmeanlæg. I serien af dedikerede solar- og jordvarmeprodukter har vi også Multiseal SOR, som er en rensevæske til solarsystemer.

Tekniske egenskaber

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler.
Multiseal Heat F pumpes ud i solar- eller jordvarmeanlægget i den rette koncentration (1:100) og her tætnes lækager i løbet af få dage ”af sig selv” inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide, hvor en eventuel lækage er for at tætne den med Multiseal Heat F - Multiseal Heat F skal forblive i installationen efter tætningen er udført. Multiseal SOR er en rensevæske for solaranlæg.

Brugsanvisning

Multiseal Heat F
Ved korrekt anvendelse af Multiseal Heat F opstår der ingen skader på cirkulationspumpe og ventiler. Sier, smudsfangere, filtre og varmemålere kobles fra anlægget. Varmeanlægget skal være udluftet og fyldt med vand inden tætningen begynder. Anlægget indstilles til max. temperatur. Alle radiator og blandingsventiler lukkes helt op. Cirkulationspumpen udluftes grundigt og sættes i drift. Der aftappes vand svarende til den dobbelte mængde Multiseal Heat F, der skal tilsættes (se tabel). Dunken med Multiseael Heat F rystes grundigt. Den nødvendige mængde pumpes fortyndet 1:1 med vand ind via kedelpåfyldnings- og aftapningsventilen. Dunken tømmes om muligt helt og skylles for også at anvende evt. rester. Anlægget fyldes til normalt driftstryk. Cirkulationspumpen udluftes igen grundigt via kontrolskruen. Anlægget skal nu forblive i drift i 7 timer under de her beskrevne forhold. Cirkulationspumpen luftes grundigt ud igen, og alle afmonterede dele, men ikke sier og smudsfangere, monteres igen. Selve tætningen sker i løbet af 1 eller flere dage. Multiseal Heat F skal forblive i anlægget efter udført tætning!

Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

MULTISEAL SOR
Multiseal SOR er et rengøringsmiddel til solfangeranlæg.
Multiseal SOR fjerner forureninger i vakuumrørssolfangeranlæg som er opstået på grund af overbelastning af varmebærervæsken.
Anlægget, der skal skylles/rengøres, tømmes fuldstændigt for varmebærervæske. Solfangerne afdækkes. Solfangeranlægget fyldes med Multiseal SOR, og anlæggets cirkulation kører i 1-2 timer ved 50 - 60˚C. Af hensyn til gummidele i solfangeranlægget (som EPDM pakninger) bør højere temperaturer udgås. Afhængig af hvor forurenet gentages processen flere gange. Efter endt rengøring skal anlægget igen tømmes fuldstændigt. Eventuelt kan man gennemblæse anlægget med trykluft for at opnå en fuldstændig tømning. Herefter fyldes anlægget igen med et passende varmebærermedie som Multiseal SOF.
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

Rengøring

Hvis Multiseal Heat F eller SOR kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal Heat F eller SOR bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

Over 40 års erfaring med Multiseal

Multiseal