Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK i Unipak A/S

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER HOS UNIPAK A/S

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

 1. Vi passer på dine personoplysninger
 2. Hvem kan du kontakte
 3. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor
 4. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger
 5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
 6. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger
 7. Sikkerhedsforanstaltninger
 8. Dine rettigheder
 9. Hvordan trækker du et samtykke tilbage
 10. Klage til Datatilsynet
 11. Forbehold for indhold på andre hjemmesider
 12. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

 

 1. Vi passer på dine personoplysninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dig og dine rettigheder.

Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination eller ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

 

 1. Hvem kan du kontakte

Unipak A/S, CVR nr. 19676609 (herefter ”Unipak”, ”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på +45 8626 1177 eller gdpr@unipak.dk mrk. ”Dataansvarlig”.

 

 1. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor

”Personoplysninger” er enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Personoplysninger dækker over en lang række oplysninger og omfatter generelle oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, alder, køn osv., men også særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) og fortrolige oplysninger, som fx helbredsoplysninger, kontonummer, personnummer osv.

Selvom oplysninger om selskaber/virksomheder ikke som sådan er personoplysninger, henledes opmærksomheden på, at oplysninger vedrørende kontaktpersoner i sådanne selskaber/virksomheder, som fx navn, titel, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer osv., bliver betragtet som personoplysninger.

Unipak indsamler og bruger personoplysninger til forskellige legitime erhvervsformål, herunder etablering og administration af kunde- og leverandørforhold, effektuering af købs- og salgsordrer, kommunikation etc.

Vi behandler de personoplysninger og til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vores behandling af dine personoplysninger er fair og transparent, og når vi indsamler dine personoplysninger, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler og til hvilke formål.

Hvis vi indsamler dine oplysninger fra andre, fx en leverandør eller myndighed, oplyser vi dig herom senest 7 dage efter, vi har indsamlet dine data.

 

Bruger- og kontaktoplysninger

Når vi modtager henvendelser fra dig via vores hjemmeside, pr. e-mail eller på andre måder, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Firmanavn, e-mail og evt. telefonnummer

 

Kunde og leverandøroplysninger

Vi registrerer følgende oplysninger om udvalgte kontaktpersoner hos kunder såvel som hos leverandører:

 • Navn
 • Stilling
 • E-mail og telefonnummer
 • Firmaadresse og evt. afdelingsadresse

 

Salgsordrebehandling

Når vi modtager, bekræfter og leverer ordrer, behandler vi følgende oplysninger om dig og din virksomhed:

 • Navn/kontaktperson
 • Firmanavn og mailadresse
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsadresse

 

Betalings- og faktureringsoplysninger

Når vi fakturer leverancer, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn/kontaktperson
 • Firmanavn og mailadresse
 • Faktureringsadresse

 

Køb og købsordrebehandling

Når vi behandler købsordrer og købsfakturaer leverancer, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn/kontaktperson
 • Firmanavn og mailadresse
 • Betalingsoplysninger som f.eks. kontonummer

 

Cookies, hjemmeside og sociale medier

Vores websites anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstiller, udføre statistik og evt. målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt.

Vi bruger bl.a. Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores website. Det kan slås fra her:

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du finder her: Link til cookiepolitik

 

 1. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger

Når vi leverer varer og/eller tjenesteydelser til dig, behandler vi dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af vores leveringsforpligtelse overfor dig. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve eller deltager i en af vores konkurrencer, giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personoplysninger til brug herfor. Retsgrundlaget for behandlinger af denne karakter er reguleret i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

 1. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af personoplysninger, og vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, som vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

 

Transportører

Unipak A/S benytter eksterne transportører til levering af varer. I den forbindelse videregiver vi oplysninger om firmanavn, leveringsadresse, telefonnummer og evt. kontaktperson.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for ovenstående samarbejdspartneres eller tredjemands misligholdelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 

Koncernselskaber

Ved henvendelse via. vores hjemmeside videregiver vi i nogle tilfælde dine personoplysninger til datterselskaber i lande der er omfattet af persondataforordningen, og med hvem vi har indgået databehandleraftaler.

 

 1. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

 

 1. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret, uautoriseret offentliggørelse og utilsigtet adgang.

Vi har faste procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger, og vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab foretager vi løbende backup af vores datasæt og anvender kryptering, hvor det er nødvendigt.

Endelig er vores medarbejdere uddannet og vil løbende blive efteruddannet i håndteringen af personoplysninger.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

 

 1. Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du kan til enhver tid opdatere eller ændre de kontaktoplysninger, du har givet os.
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller anmode om, at vi helt eller delvist sletter personoplysninger, som vi opbevarer om dig eller at vi kun i et nærmere begrænset omfang behandler dine personoplysninger. Vi vil herefter foretage en konkret vurdering af, om vi er forpligtet til at efterkomme din anmodning.
 • Du kan anmode om, at vi transmitterer dine personoplysninger til dig eller til en anden dataansvarlig på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format.
 • Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling.

Du kan læse mere om din rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os på GDPR@unipak.dk mrk. ”Dataansvarlig”.

 

 1. Hvordan trækker du et samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via GDPR@unipak.dk mrk. ”Dataansvarlig”.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage et af vores nyhedsbreve eller anden markedsføring, kan du også afmelde dette, enten via link i elektroniske nyhedsbreve eller via GDPR@Unipak.dk.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det hverken lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet, hvor vi får besked om tilbagetrækningen, eller vores eventuelle behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor vi får besked herom.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails eller markedsføring direkte fra en af vores samarbejdspartnere, skal du kontakte den relevante samarbejdspartner.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller hvis du er uenig i en afgørelse om behandling af dine personoplysninger eller rettigheder, som er truffet af os.

Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

 

 1. Forbehold for indhold på andre hjemmesider

Hvis vi vælger at linke til andre hjemmesider i fx forbindelse med produktbeskrivelser eller andet, og du vælger at følge disse links, gør vi dig opmærksom på, at du i den forbindelse kommer ind på hjemmesider, som vi ikke har indflydelse på, og som ikke omfattes af denne persondatapolitik.

Vi anbefaler, at du altid gennemlæser den persondatapolitik, som måtte gælde for andre hjemmesider.

 

 1. Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder.

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik. www.unipak.dk/persondatapolitik

 

Unipak A/S

***

Version 1.1, 02. december 2019

Over 40 års erfaring med Multiseal