Quick Sealer

Multiseal Quick Sealer

Multiseal QUICK-SEALER er et økonomisk og ressourcebesparende alternativ til traditionel tætning af lækager i varmesystemer.

Produkter

QS Micro 1 ltr Quick-Sealer til varmesystemer. Ved vandtab op til 0,5 liter i timen (ca. 10 liter per døgn). Specielt velegnet til systemer med gaskedler eller kondenserende kedler.

QS Normal 1 ltr Quick-Sealer til varmesystemer. Ved vandtab op til 8 liter i timen (ca. 200 liter per døgn)
QS Normal tætner lækager permanent i varmeanlæg på kun 3 dage

QS Super 1 ltr Quick-Sealer til varmesystemer.
Ved vandtab op til 20 liter i timen (ca. 500 liter per døgn)
QS Super tætner lækager permanent i varmeanlæg på kun 3 dage

QS Kedel 1 ltr Quick-Sealer til varmekedler
Ved vandtab op til 35 liter i timen (ca. 800 liter per døgn)
QS Kedel forsegler permanent lækager i kedler på kun 3 timer

QR Rensevæske 1 ltr Koncentreret Rensevæske til varmesystemer.
Brug af QR Rensevæske anbefales stærkt ifb. med modernisering
eller rengøring og optimering af gamle varmesystemer. QR Rensevæske fjerner kalk-, rust- og slamaflejringer fra rørsystemer og øger systemets effektivitet og reducerer dermed energiforbruget.

QK Korrosion 1 ltr Koncentreret korrosionsbeskyttelse til Beskytter varmesystemer med rør og komponenter af stål, aluminium og kobber mod korrosion.

Produktbeskrivelse

Det er nemt og uden ekstra omkostninger da der ikke er behov for specialværktøj. Quick-sealer fyldes hurtigt og enkelt ind i varmesystemet vha. af vandtryk via kedlens påfyldnings-/ aftapnings-hane.

Tekniske egenskaber

Multiseal QUICK-SEALER til varmesystemer. QUICK-SEALER fyldes hurtigt og enkelt ind i varmesystemet vha. af vandtryk og en tragt via kedlens påfyldnings-/aftapningshane. Det er nemt og uden ekstra omkostninger da der ikke er behov for noget specialværktøj.

Quick-Sealer tætner lækager permanent i varmesystemer og rør på kun 3 dage. Quick-Sealer krystalliserer og hærder ved kontakt med CO2 og der opnås en blivende forsegling af lækagen. Quick-Sealer kananvendes på alle almindeligt forekommende rørmaterialer (kobber, stål, plast, rustfrit stål, galvaniseretmateriale). Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QS Micro i et varmesystem.

Holdbarhed/opbevaring: Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen. Beskyt mod frost.
OBS! Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

Brugsanvisning

Rengøring

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgående med rigeligt med vand for evt. spild.

Over 40 års erfaring med Multiseal