Drikkevand

Multiseal Water

Multiseal er et flydende tætningsmiddel, som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø, hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler med oliebrænder og brændekedler – Multiseal til varme er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarmesystemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

Produkter

Multiseal Water S Flydende Tætning til brugs- og drikkevandsinstallationer. Velegnet til korrosion i kobberrør. Også velegnet til rør af rustfrit stål, galvaniseret rør og plast rør. Væsketab på op til 10L pr. 24 timer.

Multiseal Water M Flydende Tætning til brugs- og drikkevandsinstallationer. Velegnet til korrosion i kobberrør. Også velegnet til rør af rustfrit stål, galvaniseret rør og plastrør. Væsketab på op til 25L pr. 24 timer.

Multiseal Water L Flydende Tætning for brugs- og drikkevandsinstallationer. Velegnet til korrosion i kobberrør. Også velegnet til rør af rustfrit stål, galvaniseret rør og plast rør. Væsketab på op til 400L pr. 24 timer.

Produktbeskrivelse

Multiseal til drikkevand er et flydende tætningsmiddel, der pumpes direkte ind i den tømte drikkevandsinstallation for tætning af skjulte utætheder. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter lækagestørrelse og det miljø hvor en lækage skal tætnes.

Tekniske egenskaber

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. Multiseal pumpes ind i det tømte drikkevandssystem og utætheder forsegles her i løbet af et par dage "af sig selv" gennem forkiseling af lækagen. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætne den med Multiseal - Multiseal skal blot pumpes ind i drikkevandssystemet og et konstant tryk på 5-7 bar skal være etableret og i løbet af få dage vil lækager blive forseglede - tiden tætningsprocessen tager, afhænger af lækagestørrelse og omgivelsestemperatur.

Brugsanvisning

Multiseal pumpes ufortyndet ind i drikkevandsinstallationen og holdes der med et konstant tryk på 5-7 bar og inden for et par dage vil lækagen blive tætnet - tiden tætningsproces tager, afhænger af lækagestørrelse og omgivelsestemperatur. Når lækagen er tætnet renses systemet med rent vand og tætningen er færdig.
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

Rengøring

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgånende med rigeligt vand for evt. spild.

Over 40 års erfaring med Multiseal

Ressourcebesparende og miljørigtigt

Opnå de bedste resultater

Har du brug for rådgivning?