Multiseal – en vigtig del af din værktøjskasse

Flere og flere VVS’ere ser fordelene ved at lade Multiseal være en del af deres værktøjskasse.
Det giver et bredere udvalg af miljørigtige og innovative løsninger.

40 års erfaring giver tryghed

Flere og flere VVS’ere ser fordelene ved at lade Multiseal være en del af deres værktøjskasse.
Det giver et bredere udvalg af miljørigtige og innovative løsninger.

Med Multiseal kan du tilbyde din kunde (og evt. deres forsikringsselskab) en billigere, mere enkel og mindre støvende og svinende tætning af skjulte eller svært tilgængelig lækager, samt lækager, som ikke præcist kan lokaliseres.

Det kan eksempelvis være ved gulvvarme, drikkevand, jordvarme, gas- eller poolanlæg.

Når du har foretaget din indledende besigtigelse af kundens skade og skal vurdere, hvordan kunden bedst muligt hjælpes videre, vil nogle opgaver løses mest optimalt med Multiseal. Med den rigtige rådgivning til din kunde styrker du forholdet og baner vejen for et fremtidigt samarbejde. Det skaber en god forretning for både din kunde og dig. Samtidig kan du også tilbyde din kunde mere miljørigtig løsning, hvor I undgår at brække fx et gulv op og smide det væk, for efterfølgende at lægge et nyt.

Multiseal produktbeskrivelse

Multiseal er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en læage skal tætnes. Multiseal kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer.

Egenskaber

Når du har foretaget din indledende besigtigelse af kundens skade og skal vurdere, hvordan kunden bedst muligt hjælpes videre, vil nogle opgaver
Læs mere om egenskaber**

Tekniske egenskaber

Når du har foretaget din indledende besigtigelse af kundens skade og skal vurdere, hvordan kunden bedst muligt hjælpes videre, vil nogle opgaver
Læs mere om tekniske egenskaber**

Brugsanvisning

Når du har foretaget din indledende besigtigelse af kundens skade og skal vurdere, hvordan kunden bedst muligt hjælpes videre, vil nogle opgaver
Læs mere**

Rengøring

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks.
Læs mere om sikkerheden**

Multiseal Heat

Flydende tætning til varmesystemer med væsketab fra 0-30L og til mere end 1000L væsketab per døgn. Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print.
Gå til Multiseal Heat produkter

Video instruktioner

Videoklippene er kun vejledninger i brugen, og den individuelle aktuelle situation kan betinge en anden anvendelse/applikation af produkterne.
Læs mere om anvendelse

Over 40 års erfaring med Multiseal